Wpisy na blogu marzec-czerwiec 2017 r.

Drodzy Czytelnicy, aby zaoszczędzić Wasz czas, od 2017 r. postanowiłam co pewien czas robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii (wiem, że początkowo planowałam robić to co 2 miesiące, ale nie zawsze wszystko wychodzi tak jak sobie to zaplanujemy).

W okresie marzec – czerwiec pisałam o:

 1. nowym rozporządzeniu w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP
 2. tym do czego ma prawo policjant w postępowaniu dyscyplinarnym
 3. nowym blogu dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów
 4. orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie terminu wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów
 5. zmianach w prawie – modyfikacji odpowiedzialności karnej w zakresie niepłacenia alimentów
 6. dniu dziecka a kontaktach z dzieckiem
 7. zmianach w prawie prasowym
 8. nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego
 9. o kontaktach z dzieckiem w dniu dziecka
 10. nowych zasadach odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia
 11. zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

Życzę udanej lektury, a kolejne wpisy pojawią się wkrótce. Wiem, że jest okres wakacji, urlopy i te sprawy, ale tutaj na blogu wakacji nie będzie, zbyt wiele mamy zmian w prawie, aby je zlekceważyć.

Reklamy

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP

Drogi Czytelniku, od 19 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa m.in. sposób prowadzenia aktualnie 7 rejestrów – rejestru patentowego, rejestru dodatkowych praw ochronnych, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów przemysłowych, rejestru znaków towarowych, rejestru oznaczeń geograficznych oraz rejestru topografii układów scalonych.

Rejestry prowadzone są w celu dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych praw. Do rejestru wpisuje się także m.in. udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego, co istotne jest dla licencjobiorcy i osób trzecich.

Obecnie rejestry prowadzone są w formie ksiąg rejestrowych lub w postaci elektronicznej. Każde udzielone przez Urząd Patentowy prawo do patentu, czy znaku towarowego musi zostać wpisane w odpowiednim rejestrze.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzisiaj – 23 marca 2016 r. – wchodzi w życie część zmienionych przepisów rozporządzenia nr 207/2009 dotyczącego ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej. Zmienia się dotychczasowa nazwa Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Także dawny wspólnotowy znak towarowy nazywa się teraz znakiem towarowym Unii Europejskiej.

Jakie to znaczenie dla osób ubiegających się ochronę swoich znaków towarowych w Unii Europejskiej? Takie, że stosowne zgłoszenie będzie dokonywane w urzędzie o nowej nazwie, a po przyznaniu ochrony na zgłaszane oznaczenie odróżniające będzie ono miało status znaku towarowego Unii Europejskiej z wszystkimi jego konsekwencjami, czyli przede wszystkim będzie chronione na terytorium wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej. To nie koniec zmian 🙂 obniżeniu ulegają też opłaty za przedłużenie ochrony.

Podmioty, które dotychczas miały zapewnioną ochronę swoich znaków jako wspólnotowe znaki towarowe nie muszą martwić się – wszystkie dotychczasowe znaki towarowe zostaną przekształcone automatycznie w znaki towarowe Unii Europejskiej.

Polecam też uwadze komunikat prasowy w tej sprawie:

Komunikat prasowy

Nowe narzędzie eSearch plus dla wyszukiwania znaków towarowych

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, tj. urząd właściwy do rejestracji unijnych znaków towarowych, wprowadził niedawno wersję beta systemu eSearch plus, w którym można wyszukiwać podobne znaki towarowe za pomocą obrazów. Wyszukiwarka w wersji beta dostępna jest pod tym linkiem:

https://oami.europa.eu/eSearch/

Ja już testowałam. Wyszukiwarka jest bardzo prosta w obsłudze. Możliwe jest dodanie pliku w formacie .jpg, .png, .gif i .tiff, wystarczy kliknąć na ikonkę z aparatem. System rozróżnia różne elementy na obrazie, które można każdy z osobna zbadać. Można też wyszukiwać sam kolory.

Na razie wyszukiwarka jest w wersji beta, ponieważ Urząd wdraża ją w celu uzyskania bezpośrednich opinii od użytkowników. Wyszukiwanie wizualne, jakie proponuje w nowym narzędziu Urząd, pozwoli sprawdzić, czy podobne do wprowadzonego do wyszukiwania znaki towarowe korzystają już z ochrony (wyszukiwanie można połączyć z kryteriami wynikającymi z klasyfikacji wiedeńskiej i nicejskiej). Ułatwi to na pewno decyzję co do możliwości uzyskania ochrony na nowo zgłaszany znak towarowy.

Proponuję więc usiąść przy filiżance dobrej kawy i zacząć testować nowy system wyszukiwania eSearch plus (beta) 🙂

Więcej o nowej wyszukiwarce w wersji beta tutaj:

https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/new-image-search