Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane

Przepisy Kodeksu cywilnego (k.c.) w części dotyczącej umowy o roboty budowlane regulują zagadnienie odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jest to solidarna odpowiedzialność, która uszczegółowiona została w art. 6471 k.c. Poniżej wskazałam niektóre wyjaśnienia tego zagadnienia prezentowane w orzecznictwie. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (V CSK 296/13) wyjaśnił, iż: „Umowa o podwykonawstwo, choć powiązana z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą, kreuje odrębny stosunek zobowiązaniowy. Sytuację prawną podwykonawcy wyznacza przede wszystkim treść umowy zawartej z wykonawcą. Odpowiedzialność inwestora, powstała w następstwie wyrażenia przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ma charakter dodatkowej gwarancji uzyskania wynagrodzenia przez podwykonawcę. Wynika ona z bezwzględnego przepisu ustawy i dla jej przedmiotu oraz granic pozbawione znaczenia są stosunki wewnętrzne oparte na umowie inwestor – wykonawca” .  Postanowienia umowy, które wyłączają taki charakter odpowiedzialności, są nieważne. O odpowiedzialności inwestora wypowiedział się także Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 13 maja 2015 r. (V ACa 827/14), w którym wskazał, iż: „Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy wynika z zawartej umowy o roboty budowlane i ta umowa określa zakres tej odpowiedzialności, natomiast odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców wynika z ustawy (art. 6471 k.c.), ma charakter gwarancyjny, a jej ramy określa umowa wykonawcy z podwykonawcą, a nie zakres odpowiedzialności inwestora wobec wykonawcy”.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 lutego 2015 r. (I ACa 1240/14) wyjaśnił zagadnienie związane z regresem inwestora do wykonawcy w przypadku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i podkreślił, że: „w świetle art. 6471 § 5 k.c. w zw. z art. 376 k.c. nie może budzić wątpliwości, że po spełnieniu świadczenia na rzecz podwykonawcy, inwestor jako współdłużnik solidarny ma własne roszczenie odszkodowawcze (regresowe) wobec współodpowiedzialnego solidarnie wykonawcy, które może być potrącone z wierzytelnością wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane. Zapłata wynagrodzenie podwykonawcom przez inwestora na podstawie art. 6471 § 5 k.c. stanowi zaspokojenie cudzego długu (art. 518 § 1 pkt. 1 k.c.) przez co inwestor (osoba, która spłaciła wierzyciela-podwykonawcę), nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty.”. Orzeczenie to potwierdza, że inwestor ma roszczenie regresowe wobec wykonawcy w przypadku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w ramach odpowiedzialności solidarnej określonej w art. 6471 Kodeksu cywilnego

Orzeczenia dostępne są w portalu orzeczeń sądów powszechnych:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.