Co wiesz o nowej ustawie? Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) wprowadziła z dniem jej wejścia w życie (25 grudnia 2014 r.) niemałą modyfikację przepisów związanych z ochroną konsumentów. To nowe podejście do praw konsumenta może spowodować też wiele niejasności w prawidłowym stosowaniu tej ustawy, w szczególności ze względu na treść art. 38 tej ustawy, gdzie mowa o tym, kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi.

Ta nowa regulacja prawna uchyla ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Wprowadzenie nowych przepisów jest efektem konieczności implementacji do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.

Obecnie obowiązująca ustawa reguluje przede wszystkim obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, w tym więc obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległości, obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, prawo odstąpienia od umowy oraz umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość.

Pisałam już o tym we wcześniejszym poście: https://blogmlampart.wordpress.com/2014/11/03/nowe-prawo-konsumenta-tuz-tuz/

* Co zawsze najbardziej interesuje konsumenta? Prawo odstąpienia od umowy. Jak ono kształtuje się na nowych zasadach?

Oto kilka reguł związanych z tym prawem:

konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni (wcześniej 10 dni) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, oprócz kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 nowej ustawy,

konsument musi zostać poinformowany o tym prawie, a jeśli nie został poinformowany przez przedsiębiorcę, to prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14-dniowego,

konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do nowej ustawy,

– prawidłowe odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub umowy poza lokalem przedsiębiorstwa skutkuje tym, że umowę uważa się za niezawartą, a przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z pewnymi wyjątkami),

– konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

To tylko podstawowe informacje. Mamy obecnie bardziej jasne zasady związane ze zwrotem rzeczy oraz kosztów z tym łączącymi się. Można śmiało powiedzieć, że prawa konsumenta zostały wzmocnione.

O prawie odstąpienia od umowy na gruncie nowej ustawy pisałam też wcześniej w tym poście: https://blogmlampart.wordpress.com/2014/11/03/nowe-prawo-konsumenta-prawo-odstapienia-od-umowy-kiedy-przysluguje/ W tym poście napisałam też, kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Warto to wiedzieć. Bardziej szczegółowe omówienie braku możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy nastąpi w jednym z kolejnych wpisów.

* Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest co do zasady konieczność poinformowania konsumenta – najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową – w sposób jasny i zrozumiały o m.in. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji (więcej w art. 8 nowej ustawy).

* Z kolei w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przedsiębiorca ma obowiązek – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się taką umową – poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o elementach określonych w art. 12 nowej ustawy, w tym o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, a w odniesieniu do umów zawieranych na odległość kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Co więcej, ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w tym przepisie, spoczywa na przedsiębiorcy. Wzór pouczenia o odstąpieniu do umowy stanowi załącznik nr 1 do nowej ustawy.

Odnośnie sposobów płatności w przypadku zakupów na stronach internetowych służących do handlu elektronicznego należy dodać, iż przedsiębiorcy muszą wskazać w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowalnych metodach płatności.

* Przedsiębiorca musi wykonać także obowiązki w przypadku umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość – jest obowiązany najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o tych elementach, które zostały określone w art. 39 ustawy.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła także wiele zmian w innym obowiązujących przepisach, w tym Kodeksie cywilnym. Zobacz więcej na ten temat w tym poście: https://blogmlampart.wordpress.com/2014/12/01/nowy-konsument-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta/

Przypominam, że mamy też do dyspozycji dokument stanowiący wspólne stanowisko UKE i UOKiK – https://blogmlampart.wordpress.com/2014/12/15/stanowisko-uke-i-uokik-o-relacji-ustaw-prawo-telekomunikacyjne-i-o-prawach-konsumenta/ oraz specjalną stronę internetową prowadzoną przez UOKiK: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Wiem jak istotne są zmiany wprowadzone przez ustawę o prawach konsumenta dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży rzeczy w internecie, w tym m.in. konieczność dostosowania istniejących regulaminów. W przypadku potrzeby pytań czy potrzeby konsultacji zapraszam do kontaktu. O regulaminach sklepów internetowych napiszę także w kolejnym wpisie.

http://blogroku.pl/2014/kategorie/co-wiesz-o-nowej-ustawie-ustawa-o-prawach-konsumen,bjl,tekst.html

Reklamy

2 myśli w temacie “Co wiesz o nowej ustawie? Ustawa o prawach konsumenta

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.