Zebrania coroczne właścicieli lokali

Zarząd nieruchomością wspólną może należeć do zarządu lub zarządcy nieruchomości, zgodnie z art. 18 i n. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. 2000 Nr 80 poz. 903). W zależności od wyboru sposobu zarządu nieruchomością wspólną zarząd lub zarządca zobowiązany jest m.in. do zwoływania zebrania ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy). Oznacza to zatem, że zebranie coroczne musi zostać zwołane do końca marca każdego roku. Na takim zebraniu właściciele lokali powinni w szczególności uchwalić roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocenić pracę zarządu lub zarządcy (w zależności od tego jak w danej wspólnocie wygląda zarząd nieruchomością wspólną), zapoznać się ze sprawozdaniem zarządu i podjąć uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium (art. 30 ust. 2 ustawy). Nie ma przeszkód prawnych co do tego, aby na zebraniu corocznym rozpatrywać też inne kwestie związane z zarządem nieruchomością wspólną, np. związane z wyborem nowych członków zarządu.

W przypadku gdy zarząd lub zarządca nie zwoła zebrania corocznego do dnia 31 marca danego roku to zebranie to może zwołać każdy z właścicieli lokali. Warto o tym pamiętać, jeżeli zarząd lub zarządca nie wywiązuje się z tego obowiązku wynikającego wprost z przepisów ustawy o własności lokali. Sprawy dotyczące zarządu nieruchomością wspólną ważne są bowiem dla wszystkich właścicieli lokali.

O zwołaniu zebrania każdy z właścicieli lokali powinien zostać poinformowany na piśmie. Takie zawiadomienie musi zawierać następujące informacje: dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad, a jeżeli na zebraniu miałyby być dokonywane zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali to zawiadomienie powinno obejmować także treść tej zmiany (art. 32 ustawy). Ważne jest również, aby zawiadomienie to zostało dokonane przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.

Należy zwrócić uwagę, że na zebraniu corocznym podejmowane są uchwały w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną, przede wszystkim te wymienione powyżej, a wskazane przykładowo w art. 30 ust. 2 ustawy. Uchwały właścicieli lokali mogą być podejmowane zarówno na zebraniu, jak i w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, a zapadają co do zasady większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów (art. 23 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy). Co jest jeszcze istotne – w przypadku gdy uchwała została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie – każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

Zebrania coroczne to tylko część problematyki związanej z istnieniem wspólnot mieszkaniowych. Istotną materią są również uchwały podejmowane w czynnościach zwykłego zarządu zwykłego i w sprawach przekraczających zwykły zarząd, jak i prawa i obowiązki właścicieli lokali, z których to obowiązków nie zawsze każdy właściciel lokalu wywiązuje się prawidłowo (chociażby poprzez brak terminowej zapłaty comiesięcznych opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną).

Reklamy

3 thoughts on “Zebrania coroczne właścicieli lokali

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s